ញាក់សាច់!! នារីម្នាក់ធ្វេីឲ្យគេផ្អេីលមែនទៀត ប្រាប់ពីគន្លឹះថែរក្សារាង ឲ្យស្អាត ទោះបីហូបមួយថ្ងៃ ៥ ម្តងក៍មិន…

Idol សុខភាព Ann – Manasan Naklada ជាគ្រូបង្វឹកដ៏ល្បី ដែលមានរូបរាងហ្វីតឥតខ្ចោះគឺ ៣០-២១-៣៤ បូករួមជាមួយមុខដ៏ស្រស់ស្អាត ស្បែកម៉ត់រលោងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ អ្នកនាងគឺជាគ្រូបង្វឹកស្រីល្បីល្បាញបំផុត និងមានអ្នកគាំទ្រតាមដាននៅលើ IG ជាង ៥ សែននាក់ផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមដែលយើងបានឃើញរាងដ៏ស្តើង ជាមួយ Six Packs...

ចែករំលែកគ្នាដឹង!! ៤ ចំណុចនេះ ជាអត្ថប្រយោជន៍កាហ្វេ! មួយថ្ងៃ ១ កែវរាល់ថ្ងៃអាចជៀសបំផុតពី…

ជាការពិតណាស់ការទទួលទានកាហ្វេបានក្លាយជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃទៅហើយសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ដែលមនុស្សខ្លះមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តវា ត្រូវការវា ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះ ក៏មានមតិខ្លះយល់ថាទម្លាប់ទទួលទានកាហ្វេរាល់ថ្ងៃគឺជាកំហុសមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ កាហ្វេពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកហើយវាមិនមែនជាអ្នកផលិតកាហ្វេដែលនិយាយបែបនេះ រឺជាសម្តីរបស់អ្នកញៀនកាហ្វេរាប់លាននាក់នោះទេ តែមានការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តជាច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យផឹកកាហ្វេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះមានដូចជា៖ ១. ជាតិកាហ្វេអ៊ីនក្នុងកាហ្វេបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបញ្ញាស្មារតី នៅពេលយើងទទួលទានកាហ្វេ ជាតិកាហ្វេអ៊ីនវាបានចូលក្នុងចរន្តឈាមហើយទៅដល់ខួរក្បាល ដែលវាបញ្ជាឱ្យបញ្ចេញ Adrenaline និង Dopamine ដែលជាអរម៉ូនផ្តល់ថាមពលដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ។ ជាតិកាហ្វេអ៊ីនមិនធ្វើឱ្យយើងរឹងមាំឬឆ្លាតជាងនេះទេ វាគ្រាន់តែជួយយើងឱ្យដំណើរការស្មារតីល្អជាងមុនប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២. កាហ្វេល្អចំពោះបេះដូង មនុស្សជាច្រើនជឿថាកាហ្វេមិនល្អចំពោះបេះដូង តែវាមិនពិតទេ។ ផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកដែលផឹកកាហ្វេ ៣-៥...

កុំមេីលរំលងអី ស្រីៗគ្នាយេីង មិចបាច់ប្រេីថ្នាំជំនួយ!! ៤​​ វិធី​ជួយ​កុំ​ឲ្យ​សុដ.ន់​យារ​ធ្លាក់​ និង​នៅ​តែ​ស្រស់​ស្អាតដូច…

រឿង​ដែល​ទាក់​ទង់​នឹង​ដើម​ទ្រូង​គឺ​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ស្រី​មិន​អាច​មិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ និង​មិន​​ខ្វល់​បាន​ទេ។​ បើ​អ្នក​ចេះ​តែ​បណ្ដោយ​វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​សុដន់​របស់​អ្នក​ងាយ​នឹង​យារ​ធ្លាក់​។​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​វិធី​សាស្ត្រ​ ៤​ ដែល​ជួយ​ឲ្យ​សុដន់​របស់​អ្នក​នៅ​តែ​ស្រស់​ស្អាត​ ហើយ​កុំ​ភ្លេច​ប្រាប់​តៗ​គ្នា​ផង​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. ជ្រើស​រើស​អាវ​ទ្រនាប់​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ទំហំ ដល់​ពេល​ហើយ​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​ទិញ​អាវ​ក្នុង​ដែល​មាន​សភាពរយីករយាក និង​ខុស​ពីទំហំ​សុដន់​។ ត្រូវ​ល​មើល​ផង​ព្រោះ​ពាក់​អាវ​ក្នុង​រលុង​ពេក​ធ្វើ​ឲ្យ​សុដន់​ធ្លាក់​ ហើយ​បើ​ពាក់​រឹប​ពេក​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​សុដន់​ខូច​ទ្រង់​ទ្រាយ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២. ពាក់​អាវ​ទ្រនាប់​ប្រភេទ​កីឡា​ពេល​ហាត់​ប្រាណ គ្រប់​ពេល​ទៅ​ហាត់​ប្រាណ​នារី​ៗ​ត្រូវ​តែ​ពាក់​អាវ​ក្នុង​ប្រភេទ​ជា​អាវ​សម្រាប់​ហាត់​កីឡា​។​ ព្រោះ​នៅ​ពេល​ហាត់​ប្រាណ​ សុដន់​នឹង​ធ្វើ​ចលនា​គ្រប់​ពេល​ ចឹង​ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ពាក់​អាវ​ក្នុង​ប្រភេទ​កីឡា ​ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង់​សុដន់​របស់​អ្នក​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣. កុំ​គេង​ផ្កាប់​មុខ ការ​គេង​ផ្កាប់​មុខ​ជា​ទីតាំង​មួយ​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​ជៀស​វាង​ ព្រោះ​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​បង់​រូប​រាង​របស់​សុដន់​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​យារ​ធ្លាក់​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៤. បញ្ឈប់​ការ​ជក់​បារី​និង​ផឹក​ស្រា ស្រី​ៗ​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ជក់​បារី​ប្រាកដ​ជា​ចូល​ចិត្ត​ផឹក​ស្រា​មិន​ខាន​។​...

ចែកគ្នាដឹង!! ចំពោះលេងទូរសព្ទ័ កុំឲ្យស្ដាយក្រោយទាន់ គ្រាន់តែបរិភោគផ្លែក្រូច១ផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃជួយទប់ស្កាត់កុំឱ្យភ្នែកងងឹតនៅពេល…

ផ្លែក្រូច​មាន​ប្រយោជន៍​ដល់​សុខភាព​មនុស្ស​យ៉ាងច្រើន​ព្រោះ​វា​សម្បូរ​ទៅដោយ​វីតាមីន C និង A, សារធាតុ Flavonoid, អង់​ទី​អុកស៊ីដ​ង់​, កាល់ស្យូម​, ម៉ាញ៉េ​ស្យូ​ម​, ប៉ូ​តា​ស្យូ​ម​, អាហារ​សរសៃ ។​ល​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្លែក្រូច​ជា​ផ្លែឈើ​ដែល​មនុស្ស​ជុំវិញ​ពិភពលោក​និយម​ចូលចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត​ព្រោះតែ​រស់ជាតិ​ដ៏​ឆ្ងាញ់​របស់​វា បូករួម​នឹងមាន​វីតាមីន​ជាច្រើន​ប្រភេទ​ផងដែរ​។ កាលណា​មនុស្ស​យើង​ទទួលបាន​វីតាមីន​ច្រើន និង​ខ្លាំងក្លា​បែបនេះហើយ វា​នឹង​ការពារ​រាងកាយ​យើង​ពី​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាច្រើន​បាន​ទៀតផង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកការសិក្សារស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះ បង្ហាញថាការបរិភោគផ្លែក្រូចមួយផ្លែរៀងរាល់ថ្ងៃអាចបង្ការបញ្ហាដែលបង្កឱ្យពិការភ្នែកបាន ដោយជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ប្រស្រីភ្នែក បាន ៦០ ភាគរយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកសាស្ដ្រចារ្យដឹកនាំការសិក្សាឈ្មោះលោក Bamini Gopinath...

កុំអូសរំលង!! បេីចង់​មាន​ស្នេហា​​រឹងមាំ និង​ មិន​​ត្រូវ​ខាងប្រុស​មើល​ងាយ មនុស្ស​ស្រី​ឆ្លាត​ត្រូវ​យល់​រឿង​ ៩យ៉ាង​នេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១.​ រឿង​ការងារ​ផ្ទះ​មិន​មែន​តួនាទី​របស់​មនុស្ស​ស្រី​តែ​ម្នាក់​៖ កុំ​ខ្លាច​នឹង​ប្រាប់​ឱ្យ​គេ​ជួយ​ ពេល​ខ្លះ​គេ​មិន​ជួយ​ព្រោះ​គេ​មិន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​ ឬ​គិត​ថា​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​វា​ ឬ​អាច​នឹង​ខ្ជិល​។​ ហើយ​ប្រសិន​បើ​គាត់​មក​ជួយ​អ្នក​ហើយ​ កុំ​ចាំ​តែ​ចង្អុល​បញ្ជា​ ពេល​គេ​ធ្វើ​មិន​បាន​ដូច​ចិត្ត​អ្នក​ ត្រូវ​គិត​ថា​គាត់​ត្រូវ​ការ​ពេល​ហ្វឹក​ហាត់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច្នេះ​អ្វី​ដែល​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​គឺ​ចាំ​ពន្យល់​ណែនាំ​ តែ​កុំ​ជេរ​ស្តី​ពេល​គាត់​ធ្វើ​ខុស​។​ ស្រី​ៗ​ត្រូវ​ចាំ​ថា​គេ​ស្រឡាញ់​យើង​ហើយ​ យើង​ត្រូវ​បម្រើ​គេ​គ្រប់​យ៉ាង​នោះ​ទេ​ មនុស្ស​ប្រុស​ក៏​ដូច​គ្នា​ស្វាមី​ដែល​ចេះ​ជួយ​ការងារ​ផ្ទះ​គឺ​មាន​ភាព​ស៊ិចស៊ី​និង​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​បំផុត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២.​ អាពាហ៍​ពិពាហ៍​មិន​មែន​ក្រដាស​មួយ​សន្លឹក​៖ សម្ព័ន្ធភាព​រវាង​មនុស្ស​ពីរ​នាក់​ត្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​ និង​វិធី​អភិវឌ្ឃ​ខ្លួន​ឯង​រៀង​ៗ​ខ្លួន​។​ មិន​ចាំ​បាច់​ទាល់​តែ​មាន​ផ្ទះ​ធំ​ទ្រនំ​ខ្ពស់​ ឬ​ចិញ្ចៀន​ពេជ្រ​គ្រាប់​ធំ​ៗ​ ឬ​គ្រាន់​តែ​ដើម្បី​រឿង​លើ​គ្រែ​នោះ​ទេ​។​ អាពាហ៍​ពិពាហ៍​គឺ​ជា​ការ​ថ្នាក់ថ្នម​ឱ្យ​កាន់​តែ​យល់​ចិត្ត​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​គូ​។​ ស្នេហា​មិន​ចាំ​បាច់​ទាល់​តែ​មាន​ភាព​ផ្អែមល្ហែម​គ្រប់​ពេល​វេលា​ទេ​ អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​បង្កើត​អត្ថន័យ​និង​ភាព​ស្មោះស្ម័គ្រ​ដល់​គ្នា​បាន​ច្រើន​កម្រិត​ណា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៣.​ មនុស្ស​គ្រប់​រូប​តែង​តែ​ត្រូវ​ការ​ភាពឯកជន​៖...

ចែកគ្នាដឹង!! វិធីងាយៗ គន្លឹះ៥យ៉ាងនេះ ស្រីៗមិនអាចខ្វះបាន ថែរក្សាស្បែកមុខឲ្យស្រស់ថ្លាដូចកូនក្មេង ធ្វេីឲ្យប្រុ.សអត់ទ្រាំមិន…

ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​ ស្បែកត្រូវទទួលរងនូវការខូចខាតបន្តិចម្តងៗ​ ដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាជាប្រចាំ ពិសេសមុនពេលចូលគេង កុំភ្លេចនូវវិធីថែទាំទាំង៥នេះ ដើម្បីជួយឲ្យស្បែកមុខ សស្អាត ភ្លឺថ្លាពីក្នុង និងមើលទៅក្មេងវ័យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. ជូតជម្រះគ្រឿងសម្អាងនៅលើមុខឲ្យបានស្អាតល្អ គ្រឿងសម្អាងដែលអ្នកប្រើសម្រាប់តុបតែងមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃ អាចធ្វើឲ្យស្ទះរន្ធញើស និងបណ្តាលឲ្យកើតមុន បើអ្នកមិនបានជូតសម្អាត ឬលាងជម្រះមុខឲ្យបានស្អាតល្អដោយប្រើហ្វូមលាងមុខ មុនពេលចូលគេង ហើយជាតិធូលីកខ្វក់ដែលស្អិតជាប់ស្បែក អាចបំផ្លាញស្រទាប់ខូឡាជែន ធ្វើឲ្យស្បែកឆាប់ជ្រីវជ្រួញ។ ដូច្នេះទោះបីជានឿយហត់អស់កម្លាំងពីការងារយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវឆ្លៀតពេលជូតសម្អាតមុខឲ្យបានស្អាតសិន សឹមចូលគេង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២. ផឹកទឹកដោះគោក្តៅ​ឧណ្ហៗ មុនចូលគេង...

មិនបាច់ចំណាយលុយច្រេីន!! កុំមេីលរំលង ព្យាបាល​ជំងឺ​ដេក​មិន​លក់​បាន​ ប្រសើរ​ជាង​ថ្នាំ​គេង​រាប់រយ​ដង ប៉ុន្តែ​ពុំ​សូវ​បានមានអ្នកដឹង…

ដំណេក​ជា​ឱសថ​ប្រសើរ​បំផុត ដើម្បី​ស្តារ​មុខងារ​ទាំងឡាយ​នៃ​រាងកាយ​។ គេង​មិន​លក់​នឹង​នាំមក​នូវ​ជំងឺ​ជា​ច្រើន ៖ ទឹកនោម​ផ្អែម ធាត់​ស្អៀច​… រួម​ទាំង​មហារីក ។​ប្រសិនបើ​ជួបប្រទះ​បញ្ហា​ដេក​មិន​លក់​ជា​ប្រចាំ​នោះ ចាំបាច់​ត្រូវ​ព្យាបាល​វា​ភ្លាម អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា ត្រឹម​ចេក​១​ផ្លែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​អាច​ជួយ​ព្យាបាល​ជំងឺ​នេះ និង​ថែម​ទាំង​មិន​បង្ក​ឲ្យ​ញៀន​ទៀតផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​របៀប​ធ្វើ ៖ យក​ចេក​១​ផ្លែ​ធំ​ជាមួយ​ទឹក ៦០០​មី​លី​លីត្រ ព្រមទាំង​ម្សៅ​ទេព​ពិ​រូ (​ឈើ​អែម​) ។​ ​ដំបូង​យក​ផ្លែ​ចេក​មក​កាត់​ក្បាល​និង​ចុង​ចេញ រួច​ដាំទឹក​ឲ្យ​ពុះ​ដាក់​ផ្លែ​ចេក​ចូល​។​ ​បន្ត​ដាំ ១០​នាទី​ទៀត រួច​ពន្លត់ភ្លើង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យក​ចេក​ចេញ​មក​កាត់​ជា​ចំណិត​តូចៗ​ល្មម​បរិភោគ ។...

ចែកគ្នាដឹង!! គួរតែឈប់ បេីចង់​គេង​លក់​ស្កប់ស្កល់ ក្មេង​ជាង​វ័យ​ មនុស្ស​ស្រី​ត្រូវ​តែ​កែ រឿង ៤យ៉ាងនេះ កុំឲ្យហួសពេល…

ណែនាំ​សម្រាប់​នារីៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែល​ចង់​ទទួល​បាន​សុខភាព​ល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​ក្មេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ង​ជាង​វ័យ​កាន់​ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នោះ​គឺ​រៀងរាល់​ពេល​ចូល​ដំណេក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវ​តែ​ទម្លាប់​ដោះ​របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៤យ៉ាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះ​ចេញ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១.ដោះ​សំលៀក​បំពាក់​តឹងៗ ការ​ស្លៀក​ពាក់​តឹង​ពេក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជា​មូលហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ដំណេក​របស់​អ្នក​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​មិន​បាន​ល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយ​ទៀត​សោត​វា​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ទះ​ចរន្ត​ឈាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ប៉ះពាល់​សុខភាព​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ថែម​ទៀត​ផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នក​គួរ​តែ​ជ្រើសរើស​ស្លៀក​នូវ​សំលៀកបំពាក់​រលុងៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រជាក់ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បី​ឲ្យ​រាងកាយ​អាច​គេង​លក់​ដោយ​ផាសុកភាព។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោះ​ចេញ​នៅ​គ្រឿងអលង្ការ​ទាំង​អស់ គ្រឿងអលង្ការ​ក៏​ដូច​គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើ​អ្នក​គេង​ទាំង​មាន​វា​ជាប់​ខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេល​ខ្លះ​វា​តឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វា​បង្ហាប់​ជាប់​រាងកាយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ទះ​ចរន្ត​ឈាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បង្កើត​ឲ្យ​មាន​អារម្មណ៍​ច្របូកច្របល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង​គេង​មិន​លក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយ​ផ្សេង​ទៀត​គ្រឿងអលង្ការ​ខ្លះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏​អាច​កោស​រាងកាយ​ឬ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើ​ឲ្យ​មុត​ផ្នែក​ណា​មួយ​ជា​យថាហេតុ​នៅ​ពេល​គេង។...

ជួយស៊ែរគ្នា!! ចែក​គ្នា​បាន​ដឹង បើ​ចេញ​អាការៈ​ ៤ នេះ កុំ​ទៅ​ងូត​ទឹក​ឲ្យ​សោះ ប្រយ័ត្ន​ដាច់​សរសៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​ នឹង​…

បើ​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​អាការៈ​បែប​នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហាម​ផ្តាច់​កុំ​ទៅ​ងូត​ទឹក​ឲ្យ​សោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះ​អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ជួប​បញ្ហា​ដាច់​សរសៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ​បណ្តាល​ឲ្យ​អ្នក​បាត់បង់​អាយុ​ជីវិត​ត្រឹម​មួយ​រំពេច៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅ​ពេល​ដែល​លេច​ចេញ​អាការៈ​នៃ​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃ​ឈាមក្នុង​កំឡុង​រដូវ​ក្តៅ​នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺ​ជា​ទូទៅ​ងាយ​នឹង​ជួប​បំផុត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយ​វា​នាំ​ឲ្យ​ចង្វាក់​បេះដូត​លោត​ខ្លាំង​ជាង​ធម្មតា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ងាយ​នឹង​ឆាប់​ញ័រទ្រូង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆាប់​អស់​កម្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆាប់​វិល​មុខ​ជា​ដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេល​អ្នក​ជួប​បញ្ហា​នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វា​នឹង​បើក​រន្ធ​ញើស​រីក​ធំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ​បើ​ទឹក​ត្រជាក់​ជ្រាប​ចូល​ច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏​ជា​កត្តា​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​អាយុ​ជីវិត​ផង​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល្អ​បំផុត​គួរ​អង្គុយ​ឲ្យ​ដល់​ចុះ​សីតុណ្ហភាព​រាងកាយ​សិន៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេល​ស្រវឹង ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្រវឹង​ជោគ​ខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ​ទៅ​ងូត​ទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នឹង​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ស្រវឹង​លើស​ដើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ​អាច​នាំ​ឲ្យ​ក្អួត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬ​ដួល​សន្លប់​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជា​ពិសេស​គឺ​អ្នក​ដែល​ងូត​ទឹក​ត្រជាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​...

ចែកគ្នាដឹង!! នារីម្នាក់ស្តាយក្រោយដោយសារតែ ទម្លាប់ធ្វើ​រឿង ២ យ៉ាង​នេះ​នៅ​ពេល​ព្រឹក អាច​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ថ្លើម ជាង​ផឹកស្រា​ទៅ​ទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​មាន​ទម្លាប់ ២ យ៉ាង​ដែល​មនុស្ស​ជាច្រើន​ធ្វើ​នៅពេល​ព្រឹក អាច​បង្កគ្រោះថ្នាក់​ដល់​ថ្លើម ច្រើន​ជាង​ការផឹកស្រា និង​ការចូលគេង​នៅ​យប់ជ្រៅ​ទៅទៀត។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​គួរ​យល់ដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​សុខភាព​ថ្លើម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១) ទប់នោម​នៅ​ពេលព្រឹក៖ មនុស្ស​ជាច្រើន​តែងតែ​ទប់នោម​នៅពេល​ភ្ញាក់​ពី​ដំណេក​ពេល​ព្រឹក ប៉ុន្តែ​ទម្លាប់​នេះ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ខ្លាំង​ណាស់។ អ្នកជំនាញ​ផ្នែកសុខភាព​និយាយ​ថា ការធ្វើបែបនេះ​នៅពេល​ព្រឹក​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ខ្លាំង​មិន​មែន​សម្រាប់​តែ​តម្រង​នោម​តែ​សម្រាប់​ថ្លើម​ដូច​គ្នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាធម្មតា នៅពេល​អ្នក​នោម​នៅពេល​ព្រឹក ជាតិពុល​ដែល​បាន​កកកុញ​ពេញ​មួយយប់​នៅក្នុង​ថ្លើម​នឹង​ឆ្លងកាត់​ទៅតាម​ទឹកនោម។ ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ​មិន​បាន​បញ្ចេញ​ឲ្យ​ទាន់ពេលវេលា​ទេ វា​បង្កើន​បន្ទុក​នៃ​ការបន្សាប​ជាតិពុល​ក្នុង​ថ្លើម​ដែល​នាំឲ្យ​មាន​ការពុលថ្លើម ខ្សោយថ្លើម រលាកថ្លើម និង​មហារីកថ្លើម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២) មិន​បរិភោគ​អាហារ​ពេលព្រឹក៖ ដោយសារតែ​ភាពមមាញឹក ឬ​ទម្លាប់​ធ្វើឲ្យ​មនុស្ស​ជាច្រើន​រំលង​អាហារពេលព្រឹក...

ជួយចែករំលេកគ្នាបានដឹង!! កុំមេីលរំលង ទឹកផ្លែឈេី ៨មុខ​អាច​លាង​ជាតិ​ពុល ​ជួយ​ឲ្យតម្រង​នោម​សុខភាព​ល្អ​ ​មិន​បាច់​បារម្ភ​រឿង​ក្រួស ឬខូច​តម្រង​នោមនិង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១.​ ទឹក​ក្តៅ​លាយ​ជាមួយ​ក្រូច​ឆ្មារ​៖ គួរ​ទទួល​ទាន​ ១​ ពែង​ជា​រៀងរាល់​ព្រឹក​ព្រោះ​ទឹក​ក្រូច​ឆ្មារ​មាន​ផ្ទុក​វីតាមីន​ C​ និង​អាស៊ីត​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​បន្សាប​ជាតិ​ពុល​ រារាំង​ការ​រលាក​នៅ​ក្នុង​តម្រង​នោម​ កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​តម្រង​នោម​ និង​ជម្ងឺ​សរសៃ​ប្រសាទ​។​ ក្រៅ​ពី​នេះ​ទឹក​ក្តៅ​លាយ​ជាមួយ​ក្រូច​ឆ្មារ​ក៏​ជួយ​រំលាយ​និង​ការពារ​គ្រួស​ក្នុង​តម្រង​នោម​បាន​ដែរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែ​អ្នក​មាន​ជម្ងឺ​ក្រពះ​មិន​គួរ​ទទួល​ទាន​ភេសជ្ជៈ​នេះ​ទេ​ ដោយ​សារ​ជាតិ​អាស៊ីត​នៅ​ក្នុង​ក្រូច​ឆ្មារ​អាច​បណ្តាល​ឱ្យ​ក្រហាយ​ទ្រូង​ និង​ចង្អោរ​បាន​។​ វិធី​ធ្វើ​ ៖​ ហាន់​ក្រូច​ឆ្មារ​ជា​ពាក់​កណ្តាល​ច្របាច់​ចូល​ក្នុង​ទឹក​ក្តៅ​ ២០០​ មីលីលីត្រ​។​ អាច​បន្ថែម​ទឹក​ឃ្មុំ​បន្តិច​ ឬ​ចំណិត​ខ្ញី​ពីរ​បី​ដុំ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២.​ តែ​សក់​ពោត​៖ សក់​ពោត​មាន​ឥទ្ធិពល​បន្សាប​ជាតិ​ពុល​ ដូច្នេះ​សម​ស្រប​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ដើម្បី​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​សរសៃ​ប្រសាទ​ ខ្សោយ​តម្រង​នោម​និង​ខ្សោយ​ក្រលៀន​។​...

កុំចេះតែហ៊ានងូតទឹកលេង!! មកដឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចេញពីថ្មដែលមានសារធាតុម្យ៉ាង នៅក្រោមភ្នំចំបាប់ ដែលធ្វេីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹង ជំម្ងឺទាំងនេះ…

ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តទៅលេង នៅអតីតរណ្ដៅរំសេវនៅ ភ្នំចំបាប់ ឬ ភ្នំបាប់ និងរណ្ដៅរំសេវនៅភ្នំផ្សេងៗទៀត គប្បីស្វែងយល់ពីជាតិកំបោរ និងជាពិសេសសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព។ បន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះថ្មភ្នំ តែងតែបន្សល់នូវសារធាតុម្យ៉ាង ហៅថា តេអុិនតេ (TNT) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមប្រភពពីគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Keo Rattana បានធ្វើការដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានឱ្យដឹងថា TNT គឺជាការលាយបញ្ចូល កាបូន(C) អុីដ្រូហ្សែន(H)...

វិធីសាស្រ្តងាយៗ រដូវកាល កូ-វីត ​ស្រីៗ​ចង់​បន្ទុំ​ស្បែក​ឲ្យ​ស​ខ្ចី​​ពេល​នៅ​ផ្ទះ ទាល់តែដឹងក្បួនថែទាំសំខាន់ៗ កុំឲ្យ…

ជា​ការ​ពិត សុខភាព​ស្បែក​ជា​រឿង​សំខាន់​ ជាពិសេស​សម្រាប់​មិត្ត​នារីៗ​។ កាល​ណា​អ្នក​មិន​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​ថែទាំ​វា​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ អ្នក​នឹង​ងាយ​ជួប​ប្រទះ​នឹង​បញ្ហា​ស្បែក​រួមមាន ស្បែក​ស្ងួត ស្រអាប់​មិន​ស្រស់​ថ្លា ស្នាម​អុជ​ខ្មៅ និង កន្ទួល​រមាស់​ជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរ​ឲ្យ​ដឹង​​ថា បើ​និយាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សុខភាព​ស្បែក​ នារី​​មិន​ត្រូវ​ថែ​ទាំ​តែ​ស្បែក​មុខ​តែ​មួយ​មុខ​ទេ ពោល​គឺ​ត្រូវ​រក្សា​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ទាំង​ផ្នែក​មុខ និង ដង​ខ្លួន។ កញ្ញា​សុំ​ធ្វើ​ការ​ចែក​រំលែក​នូវ​គន្លឹះ ៤ យ៉ាង​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​ស្បែក​ពោរពេញ​ដោយ​សំណើម សភ្លឺថ្លា និង មិន​ងាយ​មាន​ស្នាម​ជ្រីវជ្រួញ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. លាប​ឡេផ្ដល់​សំណើម​ជា​ប្រចាំ៖ នារី​គួរ​ទម្លាប់​លាប​ឡេ​ផ្ដល់​សំណើម​ដល់​ស្បែក​យ៉ាង​តិច​ម្ដង​ក្នុង​១...

ចង់ដឹងអត់? ប្រ.ដា.ប់ ភេ.ទ បុរសពណ៌អ្វីដែល មនុស្ស.ស្រី ចូលចិត្តខ្លាំងបំផុត អត់ដឹងអីតិច​ថាចឹងតេីបានជា…

ចង់ដឹងអត់?ប្រដា.ប់ ភេ.ទ បុរសពណ៌អ្វីដែល មនុស្ស.ស្រី ចូលចិត្តខ្លាំងបំផុត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពណ៌ស ម្បុរ អាអូ ន តូ ច អាច ប្រែប្រួ ល ដូច នឹង ទ្វា .រ .មា ស ស្ត្រី ដែរ។ ប៉ុន្តែ ស្ត្រី គ្រ...

ជួយស៊ែរផង!! នារីៗគួរតែស្វែងយល់ដឹងពីបញ្ហាទាំងនេះ ពេលធ្វេីដំណេីរមិនហ៊ានឈប់នោម នឹងជួបជំម្ងឺអ្វីខ្លះ ហេីយអាចនឹង…?

ពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តផ្លូវឆ្ងាយម្ដងៗ តែងពិបាកក្នុងការរកបន្ទប់ទឹក ពេលខ្លះជិះហួស និងខ្ជិលឈប់ឡាននាំខាតពេល ដែលជាហេតុនាំឲ្យ មនុស្សជាច្រើនទប់នោម និងខ្លះទៀតមិនហ៊ានផឹកទឹកខ្លាចឈឺនោម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោមហេតុផលទាំងនេះហើយ ដែលជាទម្លាប់មិនល្អ បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិសេសនារីៗតែម្ដង។ ផឹកទឹកច្រើនមិនបញ្ចេញចោល និងមិនសូវផឹកខ្លាចឈឺនោម អាចធ្វើឲ្យតម្រងនោមមានបញ្ហាដូចគ្នាព្រោះថា ៖ ប្រសិនបើនារី ស្ដុកទុកទឹកនោមរយៈពេលយូរ មិនព្រមបញ្ចេញចោល អាចកើតជំងឺរលាកប្លោកនោមធ្ងន់ធ្ងរ ។ កាលណា អ្នកស្តុកនៅក្នុងប្លោកនោមយូរ មេរោគនោះអាចបង្កទៅជាជំងឺរលាកបង្ហូរនោម ហើយអាការៈនោះ តែងតែនោមញឹក តែនោមចេញតិចៗ...

ពិតជាភ្ញាក់ផ្អេីល!!ស្រ្តីម្នាក់អាយុប្រហែល ៥០ឆ្នាំដេកឈឺរាប់ឆ្នាំហេីយ សង្ស័យកើតមហារីកក្រពះ ចុងក្រោយឆ្លុះមេីលពេទ្យថា…

ថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទទួលឆ្លុះក្រពះជូនអ្នកជំងឺស្ត្រីម្នាក់អាយុប្រហែល50ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរករោគវិនិច្ឆ័យជូនគាត់ព្រោះគាត់មានអការះក្អួតចង្អោរគ្រប់ចំណីដែលគាត់បានបរិភោគជាប្រចាំរយះពេល4ខែមកហើយ, ធ្វើអោយគាត់ស្រក់ទំងន់ស្គមស្គាំង, ព្រមទាំងចុកឆ្អល់ចុងដង្ហើមខ្លាំងឡើងៗជាប្រចាំ,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់បានទៅពិនិត្យជំងឺច្រើនកន្លែងដោយបានពិនិត្យឈាម, ឆ្លុះអេកូនឹងថតស្កែនពោះ, លទ្ធផលបង្ហាញថាគាត់ប្រហែលជាកើតមហារីកក្រពះបង្កអោយត្បៀតប្រហោងតភ្ជាប់ពីក្រពះទៅពោះវៀនតូច(Pylorus), ទើបចំណីអាហារមិនអាចធ្លាក់ចុះក្រោមរួច, គាត់ត្រូវធ្វើការវេះកាត់..​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយមានការព្រួយបារម្មណ៌នឹងស្ថានភាពជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង, គាត់ក៏បានមកពិនិត្យបញ្ចាក់បន្ថែមនៅមន្ទីរពេទ្យជឺ រៃភ្នំពេញ…​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់ត្រូវបានឆ្លុះក្រពះ, ស្ថានភាពពេលខ្ញុំបានឆ្លុះចូលដល់ក្នុងក្រពះរបស់គាត់ដក់ពេញដោយចំណីអាហារចាស់ព្រោះមិនអាចធ្លាក់ចូលទៅពោះវៀនតូចរួច, ខ្ញុំព្យាយាមបញ្ជា កាមេរាឆ្លុះចុះទៅប្រហោងPylorus, មិនឃើញមានត្បៀតប្រហោងនោះទេ, ហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមបញ្ជាកាមេរ៉ាឆ្លុះបន្តចុះចូលក្នុងពោះវៀនតូច(Duodenal bulb)ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញគាត់មានតំបៅយ៉ាងធំកំពុងហើមខ្លាំងនឹងរលួយបង្កអោយត្បៀតរុនមិនអាចឆ្លុះចុះផ្នែកខាងក្រោមរបស់ពោះវៀនតូចបាន(D2)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំសូមពណ៍នាបន្ថែមអំពីតំបន់Duodenal bulbដែលមានតំបៅរលួយ, ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានវត្ថុរាងមូលនិងរាងពងក្រពើទំហំប្រហែល 2-3cm កំពុងស្ទះជាប់ក្នុងតំបៅនោះ, ខ្ញុំក៏បានព្យាយាមឆ្លុះចាប់ទាញយកវត្ថុទាំងពីរនោះចេញមកក្រៅ(ពិតជាលំបាកណាស់ព្រោះវារអិលខ្លាំង), ក្រោយពិនិត្យច្បាស់វត្ថុទាំងពីរនោះទើបដឹងថាវាជាគ្រាប់ផ្លែឈើ(អាចជាម្តេញឬគ្រាប់អង្កាំឬគ្រាប់ពុទ្រា)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះគាត់បានញាំផ្លែវាហើយបានលេបទាំងគ្រាប់, ធ្វើអោយស្ទះហើយបង្កើតជាតំបៅហើមរលួយក្នុងពោះវៀនតូច♡♡♡♡ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះបានជួយគាត់, ហើយបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនកើតជំងឺមហារីកទេ… តែមានរឿងមួយគួរអោយហួសចិត្តនិងមិនគួរអោយជឿនោះគឺក្រោយពេលខ្ញុំឆ្លុះត្រួតពិនិត្យក្រពះគាត់ឡើងវិញដោយព្យាយាមបឺតលៀងចំណីអាហារចាស់ដែលដក់ពេញក្រពះគាត់ស្អាត់, ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំពិតជាស្រលាំងកាំងណាស់ព្រោះក្នុងក្រពះគាត់នៅសល់គ្រាប់ផ្លែឈើប្រហែល30គ្រាប់ទៀត.. អ្វីដែលខ្ញុំសូមរំលឹកក្នុងករណីនេះសូមបងប្អូនបរិភោគផ្លែឈើសូមកុំលេបគ្រាប់ព្រោះបណ្តាលអោយគ្រោះថ្នាក់..​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមអរគុណ.. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីវរហើយ! អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បង្កើនការវាយតម្លៃចំពោះហានិភ័យ បង្កឡើងដោយការរីករាតត្បាត COVID-19

(ហ្សឺណែវ)៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្កើនការវាយតម្លៃទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត អំពីហានិភ័យជាសកលបង្កឡើងមេរោគឆ្លង COVID-19 ក្រោយជំងឺនេះរីករាលដាល ដល់តំបន់អនុសាហារ៉ា-អាហ្រ្វិក ហើយទីផ្សារភាគហ៊ុនពិភពលោក នៅតែបន្តដាំក្បាលចុះជាលំដាប់។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះ ប្រធានអង្គការ WHO លោក ថេដ្រូស អាដាណម ហ្គេប្រេយែសឹស...

អុញនុះ! កាន់តែវីវរហេីយ ទាហានកូរ៉េ១១នាក់ កំពុងតែមានCOVID-19 ត្រូវបានក្រុមជំនាញ…

(សេអ៊ូល)៖ ទាហានកូរ៉េខាងត្បូងសរុបចំនួន ១១នាក់ ត្រូវបានក្រុមជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ រកឃើញមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះតែម្តង ខណៈនាយទាហានដែលកំពុងទទួលការត្រួតពិនិត្យសុខភាព បានកើនឡើងដល់ ៧,៧០០នាក់។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន យ៉ុនហាប់ ដកស្រង់ពីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូង នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថា ការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ខាងលើនេះ គឺកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក ជើងទឹក និងជើងអាកាស ដោយក្នុងនោះ...

ពិតជាដំណឹងល្អមែន! អាមេរិកបានប្រកាសថា ពួកគេលែងបារម្ភ និង វីរុសCOVID-19 ហេីយបានត្រៀមថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចជា…

ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មហ្សែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋតិចសាស់ (TEXAS) បានបញ្ចប់ការបង្កើតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់វីរុស COVID-19 ។ ប្រធានក្រុមហ៊ុន និងនាយកប្រតិបត្តិលោក John Price បានប្រាប់កាសែត Business Houston ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រុមហ៊ុន Greffex Inc ដែលមានការិយាល័យកណ្តាលនៅហ៊ូស្តុន និងមន្ទីរពិសោធន៍មួយ នៅតំបន់អ័រ៉ូរ៉ា រដ្ឋខូឡូរ៉ាដូ បានបញ្ចប់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយនៅសប្តាហ៍នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវធ្វើតេស្តលើសត្វ ដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ ដូចជារដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិក និងស្ថាប័នដែលស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិន...

កុំអូសរំលងអី! ជាពិសេសស្រ្តីៗយេីង បេីចង់បានកូន​ខ្ចី​សាច់​ឡើង​ស​ស្អាត និង​ សម៉ដ្ត​​រលោង បើ​ម៉ាក់​ៗ​អាចធ្វេី…

ក្រោយ​សម្រាល​កូន​រួច​ ម៉ាក់ៗ​ពិតជា​ចង់​ឲ្យ​ខ្លួន និង​កូន​មាន​សុខភាព​ល្អ ហើយ​អ្វី​ដែល​ពិសេស​គឺ​ទទួល​បាន​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​ឡើង​វិញ។ បើ​តាម​ការ​ចែក​រំលែក​របស់ម៉ាក់ៗ​ទាំង ៤ រូប​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ប្រើ​វិធី​បុរាណ​ដែល​ចាស់​ៗ​តែង​ធ្វើ និង​ការ​របៀបរបប​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​មួយ​ចំនួន អាច​ជួយ​ឲ្យ​សម្រស់​យើង​ស្អាត​មិនចាញ់​ពេល​មិន​ទាន់មាន​កូនប៉ុន្មាន​ទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១- ខាត់​ស្បែក​ជាមួយ​ពន្លៃ រូបមន្ត​ខាត់​ស្បែក​ដែល​ផ្សំ​ពី​រមៀត​លាយ​ជាមួយ​ពន្លៃ ទឹកដោះគោ​ឆៅ និង​ក្រូចឆ្មារ ឬ​ក្រូច​ពោធិ៍សាត់។ សុគន្ធា ដែល​មាន​សាច់​ចាំ​វ័យ​ជិត ៤០ ឆ្នាំ​ហើយ តែ​នៅ​ស្អាត​ដដែល​បាន​រៀបរាប់​ថា ស្រី​ៗ​យើង​ទើប​សម្រាល​ប៊េបី​បាន កន្លះខែ​ទៅ គួរតែ​ឧស្សាហ៍​អនុវត្តន៍​វិធី​នេះ ទើប​ជួយ​រក្សា​ស្បែក​ឲ្យ​មាន​សំណើម​ជាប់​ជានិច្ច ព្រោះ​ពេល​ពពោះ...

ស្ត្រីនិងជាម្តាយគ្រប់រូប គួរតែស្វែងងយល់ពី! វិធីសាស្ត្រ ផ្តាច់ដោះកូនដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងត្រឹមត្រូវដោយវិធីខាងក្រោម…

ជាធម្មតា ក្មេង​នៅពេល​មាន​វ័យ ២ឆ្នាំ អាច​ឈានដល់​ដំណាក់កាល​ឈប់​បៅ​ទឹកដោះ តែ​ក៏​នៅមាន​ក្មេង​មួយចំនួន​នៅ​បៅ​ទឹកដោះ​ដែរ ដែលជា​ហេតុ​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​ម្ដាយ​មានការ​ពិបាក។ ថ្ងៃនេះ Baby and Mom សូម​ណែនាំ​នូវ​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​ល្អ​ក្នុងការ​ផ្តាច់ដោះ​កូន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ និង​មាន​សុវត្ថិភាព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១/ ក្មេង​ដែលមាន​អាយុ​លើស ២ឆ្នាំ​ឡើងទៅ គឺ​ស្ថិតនៅក្នុង​អំឡុងពេល​ស​ម​ល្មម​ក្នុងការ​ផ្តាច់ដោះ​ហើយ តែបើ​នៅក្នុង​អំឡុងពេល​កើត​ដំបូង ឬ ៦-៧ខែ​នោះ គួរ​ឱ្យគេ​បាន​បៅ​ទឹកដោះ​ម្តាយ​ជាមុនសិន ការ​ឱ្យគេ​ឈប់​បៅ​ទឹកដោះ​ម្តាយ​ក្នុងអំឡុង​ពេលនោះ ក្រៅពី​នឹងធ្វើ​ឱ្យ​រាងកាយ​របស់​កូន​មិន​បានទទួល​សារធាតុ​អាហារ​ពី​ទឹកដោះ​ម្តាយ​ហើយ​នោះ នៅមាន​ផលប៉ះពាល់​ធ្វើឱ្យ​កូនតូច​យំ​ង​ង៉ក់​រករឿង សាង​ភាព​ឈឺក្បាល​វឹលមុខ​ដល់​លោកឪពុក​អ្នក​ម្តាយ​ទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២/ នៅពេល​ដល់ពេល​វេលា​ដែល​ស័ក្តិ​សមល្មម​ហើយ​នោះ...

ជួយស៊ែរគ្នាមិនអស់ថ្មទេ! កុំអោយសោកស្តាយ ដូចបងស្រីម្នាក់នេះ គាត់ចែករំលែកនូវរឿងក្នុងគ្រួសារ ដ៏សែនឈឺចាប់ និង ការដាស់ដល់អ្នកម្តាយទាំងឡាយកុំអូសរំលងជួបរឿងស្មានមិនដល់ដូចគាត់…

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Soung Yien Leang Hour បានធ្វើការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏សែនឈឺចាប់ ដើម្បីជាការដាស់តឿនដល់អ្នកម្តាយទាំងឡាយ ជៀសវាងជួបរឿងដូចជាគាត់ ដោយគាត់បានសរសេរថា៖ «នេះជាបទពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ដ៏សែនឈឺចាប់ ហួសចិត្តបំផុតហួសនឹងថ្លែងឱ្យអស់សេចក្តី ខ្ញុំចំណាយពេលសរសេរពីអ្វីដែលចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនឱ្យបានដឹងពីរឿងរ៉ាវខ្ញុំដូចខាងក្រោមនេះ៖ សូមម៉ាក់ៗទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងឱ្យបានច្បាស់មុននឹងត្រៀមយកកូនសូមប្រឹក្សា ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ ថែទាំសុខភាពមុនពេលត្រៀមយកបុត្រ និង អេកូ ពិនិត្យ ជួសរកជំងឺនេះតាំងពីបីខែចៀសវាងកុំឱ្យមានបញ្ហានេះដូចខ្ញុំ ហេតុតែជឿជាក់លើពេទ្យអេកូ ស្ទើតែធ្វើឱ្យខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ទាំងម្តាយ និង កូន ដោយកូនក្នុងផ្ទៃ...

អ្នកម្តាយគ្រប់រូបគួរដឹង! ចង់ឲ្យ​កូន​កើត​មក​​ពេញ​លក្ខណៈ​ ត្រូវប្រយ័ត្នរឿងទាំង៩ នេះ

រយៈ​ពេល ៩​ខែ ទារក​​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​របស់​ម្ដាយ​មាន​ការ​វិវត្ត​ឡើង​​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែ​ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​មាន​ការ​ចម្រើន​លូតលាស់ មាន​រឿង ៩​យ៉ាង​ដែល​ពួក​គេ​ខ្លាច ឬ​ផ្ដល់​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​លូតលាស់​​របស់​គេ ហើយ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ខ្លាច​នោះ អាច​ជា​ទម្លាប់​​ក្នុង​ជីវិត​រស់​នៅ​របស់​ម្ដាយ។ ដូច្នេះ​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មក​ស្វែង​យល់​ទាំង​អស់​គ្នា​ថា​តើ​ក្នុង​ខែ​នីមួយ​ៗ​ទារក​ខ្លាច​អ្វី​ខ្លះ? ខែ​ទី​១៖ ខ្លាច “សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់” សម្រាប់​អ្នក​ម្ដាយ​ដែល​ទើប​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ ស៊ុត​ដែល​ទើប​ចាប់​កំណើត​គឺ​ខ្លាច​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់​ (ក្ដៅ) បំផុត ដូច្នេះ​អ្នក​ម្ដាយ​សូម​ចៀសវាង​សីតុណ្ហភាព​ក្ដៅ​ៗ ហើយ​អ្វី​ដែល​រឹត​តែ​មិន​គួរ​នោះ​គឺ​ទៅ​សូណា ឬ​ងូត​ទឹក​ក្ដៅ។ ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​កុំ​ឲ្យ​​ក្ដៅ​ខ្លួន​ខ្លាំង ដើម្បី​ការពារ​កុំ​ឲ្យ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ប្រសាទ​ទារក។ ខែ​ទី​ពីរ៖ ខ្លាច “ថ្នាំ” នៅ​ពេល​ទារក​អាយុ ២​ខែ...

សូមប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកចូលចិត្តគេងផ្អៀងចុចទូរស័ព្ទរាល់យប់មុនចូលគេង

មួយក្នុងចំណោមរឿងចុងក្រោយបង្អស់ ដែលយើងម្នាក់ៗចូលចិត្តធ្វើមុនពេលចូលគេង គឺការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ។ ពិតមែនហើយ ការសម្រាកដើម្បីធ្វើរឿងនេះ មុនពេលអ្នកគេង នោះវាពិតជាសកម្មភាពដ៏អាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់អ្នក ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នក «ដេកផ្អៀង» ។ ក្មេងស្រីអាយុ ១៦ឆ្នាំ មកពី Kaohsiung តៃវ៉ាន់ បានជួបបទពិសោធន៍ឈឺចុកចាប់ឆ្អឹងខ្នងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបានជម្រុញអោយម្តាយរបស់នាង ត្រូវនាំយកនាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។ បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹង នោះការពិនិត្យជម្ងឺតាមរយៈកាំរស្មី X-Ray ត្រូវបានធ្វើឡើង ហើយលទ្ធផលពិតជាគួរអោយតក់ស្លុត សម្រាប់ក្មេងស្រីនោះ និងម្តាយរបស់នាង។...

ស៊ែរចែកគ្នាឲ្យដឹងនិងស្វែងយល់ពី ជំងឺលើសជាតិអាស៊ីត ដើម្បីការពារខ្លួនយើង

1- និយមន័យ: គឺជាការរលាកសន្លាក់ដែលបណ្តាលមកពីការឡើងជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាម ។ 2- មូលហេតុនៃការរលាកសន្លាក់ហ្គូត: តំណគ្រួសារ, បុគ្គលដែលធាត់, ជំងឺខ្សោយតម្រងនោម, ការប្រេីថ្នាំ (ថ្នាំគីមីសម្រាប់មហារីក ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម ថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេង....) ។ 3- រោគសញ្ញានៃការ ជំងឺលើសជាតិអាស៊ីត ឬ រលាកសន្លាក់ហ្គូត: - រលាកសន្លាក់: ឈឺ ហេីមសន្លាក់, ហើយឡើងពណ៌ក្រហម នេៅសន្លាក់មេជេីង កជេីង...

ស៊ែរចែកគ្នាដឹង៖ ស្លឹកល្ហុងមានប្រយោជន៍អាចព្យាបាលមហារីកពោះវៀនធំបាន

ស្រ្តីវ័យ៦២ឆ្នាំម្នាក់មានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ ដែលមិនអាចទទួលការវះកាត់បាន វេជ្ជបណ្ឌិតបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យគាត់ផឹកទឹកស្លឹកល្ហុងដើម្បីព្យាបាល។ នៅក្នុងរយៈពេល ៥-៦ ថ្ងៃដើម្បីគាត់ទទួលបានការបន្ថយការឈឺចាប់ ហើយរយៈពេលបីខែក្រោយមក អាការៈហើមពោះ និងក្អួតនាងត្រូវបានបញ្ឈប់។ សូមមកស្វែងយល់អំពីជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបន្តិច មុននឹងស្វែងយល់ពីរូបមន្តធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺនេះ។ តើអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ? ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំគឺបង្កឡើងដោយកោសិកាស្រទាប់ខាងលើរបស់ពោះវៀនធំទទួលរងឥទ្ធិពលនូវកត្តាបរិស្ថាន កត្តាតំណពូជ។ល។ ទីតាំងដែលឧស្សាហ៍កើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំជាញឹកញយ គឺផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះវៀនធំ។ អត្រានៃការកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំស្ថិតនៅលំដាប់លេខក្រោយបន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកក្រពះ និងជំងឺមហារីកបំពង់អាហារ ដែលអត្រានៃការកើតជំងឺជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនេះខ្ពស់បំផុត គឺស្ថិតនៅក្នុងវយ័ពី 40-50ឆ្នាំ ហើយសំរាប់អ្នកជំងឺដែលមានវយ័ក្រោម 40ឆ្នាំ គឺមានប្រហែល15% នៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំសរុប និងសមាមាត្រនៃជំងឺរវាងបុរសនិងស្រ្ដី គឺ...

ញាក់សាច់ត្រើតៗ៖ ប្រទាលកន្ទុយ ក្រពើ មានអត្ថប្រយោជន៍កប់សារី ទាល់តែសាកបានដឹង

តើអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើក្នុងការថែរក្សាស្បែករបស់អ្នក ឬទេ? តើអ្នកប្រើប្រាស់វាបែបណាខ្លះ? មានមូលហេតុជាច្រើននៅពីក្រោយបញ្ហាស្បែកស្ងួតរបស់អ្នក រួមទាំងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ និងការងារ ដែលស្ទើរតែមិនអាចចៀសបាន។ ដូច្នេះហើយ ទើបអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន និងធ្វើការថែរក្សាស្បែកឲ្យបានដិតដល់មិនថាជាការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្សេងៗ ឬការប្រើសារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិដែលលោកអ្នកអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបាន។ ជាក់ស្តែង ម៉ាស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាមួយនឹងសមាសធាតុធម្មជាតិមួយចំនួន ត្រូវបានណែនាំក្នុងការរក្សាសំណើមស្បែកមុខ ដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រសក់ - អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយកាត់ត្រសក់ពាក់កណ្តាល លាងឲ្យស្អាត ហាន់វាជាចំណិតៗ (ដោយមិនបាច់ចិតសម្បកចេញ) រួចក្រឡុកឲ្យម៉ត់ ទើបបន្ថែមជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ក្រឡុកម្តងទៀតឲ្យសព្វស្មើសាច់ល្អ - ធ្វើការលាងសម្អាតមុខជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗបន្ទាប់មកលាបល្បាយនេះ ដោយម៉ាស្សាថ្នមៗពិសេសលើមុខ ក...

តាមពិតនៅក្បែរបង្កើយសោះ ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺរបេង

សូមមកស្វែងយល់ពីជំងឺរបេងជាមុនសិន រោគរបេង(Tuberculosis-TB)គឺជារោគឆ្លង ឬជាមេរោគមួយបានបណ្តាលមកពីមេរោគម្យ៉ាង ដែលចូលទៅក្នុងសួតរបស់អ្នកតាមរយៈការដកដង្ហើម។ វាមានមេរោគTBពីរយ៉ាងគឺ ៖របេងឆ្លង និងរោគរបេង ។ របេងឆ្លងជារោគម្យ៉ាង ដែលអ្នកមានរោគរបេងមួយចំនួនតូចរស់នៅរបស់អ្នក ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ធ្វើឱ្យអ្នកកើតរបេងនៅឡើយទេត្បិតប្រព័ន្ធធ្វើឱ្យអ្នកសុំារោគក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងតែរារាំងមេរោគកុំឱ្យបណ្តាលមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែរ។អ្នកតែងស្រួលខ្លួន គឺអ្នកមិនមានឈឺថ្កាត់អ្វីទេ ហើយអ្នកក៍មិនអាចចំឡងមេរោគរបេងទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែរ ។ ប្រសិនបើអ្នកមានរបេងឆ្លង ហើយប្រព័ន្ធធ្វើឱ្យអ្នកសុំាមេរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្លាយជាខ្សោយ នោះរបេងឆ្លងរបស់អ្នកអាចបង្កើតទៅជារោគរបេង ហើយជួនកាលគេហៅថា«គ្មានសកម្មភាព» ឬ«កំពុងដេកលក់»។ រោគរបេង គឺជារោគម្យ៉ាង ដែលអ្នកមានរោគរបេងយ៉ាងច្រើនរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកហើយមេរោគនោះ ក៍បណ្តាលឱ្យអ្នកកើតរបេង។តាមធម្មតាអ្នកមិនស្រួលខ្លួនទេជាញឹកញយ អ្នកអាចចម្លងមេរោគរបេងពីអ្នកដ៍ទៃទៀត។ រោគរបេងអាចរកឃើញនៅក្នុងអវយវៈ ជាច្រើននៃខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក ប៉ុន្តែតែតាមធម្មតាវាប៉ះពាល់សួតរបស់អ្នក។អការៈ(សញ្ញាសំគាល់រោគ)...

មិនធម្មតា៖ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺឃ្លង់ល្ពៅ ប្រើតែក្រូចឆ្មានិងស្លឹកដើមដង្កៀបក្ដាម

ជំងឺឃ្លង់​ល្ពៅ​ គឺជា​ជំងឺ​ម្យ៉ាង​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កោសិកា​ស្បែ​ករបស់​លោក​អ្នក​ងាប់​ ហើយ​របក​ចេញពី​ស្បែក​ធម្មជាតិ​របស់​អ្នក​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​ប្រែ​ពណ៌​ទៅ​ជា​ពណ៌​ស​ស្លេក​ ឬ​ក្រហម​។​ មាន​ហេតុផល​ជា​ច្រើន​ ដែល​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ ជំងឺ​នេះ​ដូច​ជា​ ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​នៃ​កោសិកា​ ស្បែក​ចុះ​ខ្សោយ​ តំណរ​ពូជ​ ការ​ឆ្លង​មេរោគ​ ផ្សិត​ដូច​ជា​ការ​កើត​ភ្លឺ​ ជំងឺ​ស្បែក​នានា​ កង្វះ​វីតាមីន​បេ​12​ និង​ ការ​ស្ថិត​នៅ​ ក្រោម​កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ​។​ មាន​ហេតុផល​ជា​ច្រើន​ ដែល​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ ជំងឺ​នេះ​ដូច​ជា​ ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​នៃ​កោសិកា​ ស្បែក​ចុះ​ខ្សោយ​ តំណរ​ពូជ​ ការ​ឆ្លង​មេរោគ​...
error: Content is protected !!